ޚަބަރު

ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މާލޭގައި މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި

ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މާލޭގައި މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ރޭ 23:26 އެހާކަށްހާއިރު ބޮޑުފުންގަނޑު މަގުގައި ހިނގި ހާދިސާއެއްގައި މީހަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީފައިވާ ކަމަށެވެ. ފުލުހުން ވަނީ އަނިޔާ ލިބިފައިވާ މީހާ ކާނިވާ ސަރަހައްދު ކައިރިން ނަގައިގެން އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އަނިޔާ ލިބިފައިވަނީ މި މާރާމާރީގައި ޒަހަމްވެފައި ވަނީ 31 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކަށް ކަމަށެވެ. އޭނާއަށް އަނިޔާ ލިބިފައިވަނީ ވޮލެޓު ފޭރުމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. އަދި އޭނާގެ އަތުގެ ކުޑަ ހުޅުމަތިން ދޭއް ނުވަތަ ތިން އިންޗި ވަރަށް ފުންކޮށް ކަފާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުން އަންނަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!