ވިޔަފާރި

ހުކުރު މިސްކިތުގެ މުންނާރާއި ފެންވަޅު ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސްޓެލްކޯއިން

ޢާއިޝަތު އަރީނާ

ރާއްޖޭގެ ތާރީހީ އެންމެ މުހިންމު އެއް ބިނާ ކަމަށްވާ މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތުގެ މުންނާރާއި ފެންވަޅުތައް ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ، ސްޓެލްކޯއިން ފަށައިފިއެވެ.

އެ ކުންފުނީގެ އިޖުތިމާއީ ޒިންމާގެ ތެރެއިން ކުރިޔަށް ގެންދާ މި މަސައްކަތް ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ވެސް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށް ހިލޭސާބަހަށް ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މި މަސައްކަތް އަލުން މިއަދު ފަށާފައިވާއިރު، އެ މަސައްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވުމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ޝަރީފާއި، ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫނާއި ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

މިއަދުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ކުޑަ ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު އެމްޑީ އަޙްމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، ސްޓެލްކޯއަކީ ރައްޔިތުންގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށާއި، އެ ކުންފުންޏަށް އާމްދަނީ ލިބެނީވެސް ރައްޔިތުންގެ އަތުން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އިޖުތިމާއީ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަކީ ކުންފުނީގެ އަމާޒެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީޑިއާތަކާއި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫން ވިދާޅުވީ، ހުކުރު މިސްކިތަކީ ދިވެހީންގެ ތާރީހާއި ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ އިމާރާތެއް ކަމަށާއި މިފަދަ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އެންމެންގެވެސް ޒިންމާއެއްކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ ކަންކަމުގައި ސްޓެލްކޯގެ ފަރާތުން ވެދެމުންދާ އެހީތެރިކަމާ އެއްބާރުލުމަށް އެ ކުންފުންޏަށް ޔުމްނާ ވަނީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ހުކުރު މިސްކިތާއި މުންނާރު ބެލެހެއްޓުމުގައި އަޅާނުލެވި އެތަން ހަލާކުވާތީ ސްޓެލްކޯއިން އިސްވެ އެ ތަންތަނުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތާއި ހަވާލުވީ 2019 ވަނަ އަހަރެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!