ޚަބަރު

ދޮންދަރިއަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ދޮން ބައްޕަގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

މެދު ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށެއްގައި ދޮންދަރިއަކަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި ދޮންބައްޕަގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އުމުރުން 17 އަހަރުގެ އެ ކުއްޖާ އަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 32 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ.

އަދި އިއްޔެއިން ފެށިގެން 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް އޭނާގެ ބަންދަށް ދީފައިވާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ 21:20 ހާއިރުއެވެ. ފުލުހުން މިހާރު އަންނަނީ މި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!