ޚަބަރު

ތިލަފުށީ ފަޅުގައި އޮތް ލޯންޗެއްގައި ރޯވެ މީހަކު ފިހިއްޖެ

ތިލަފުށީ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ލޯންޗެއްގައި ރޯވެ މީހަކު ފިހިއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ތިލަފުށީ ފަޅުގައި އޮތް ލޯންޗެއްގައި ރޯވި ކަމުގެ ރިޕޯޓު ލިބިފައިވަނީ މިއަދު 11:45 ހާއިރު ކަމަށާއި މި ހާދިސާގައި ބިދޭސީއަކު ފިހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ފިހުނު ބިދޭސީ މީހާއަށް ފަރުވާދިނުމަށް މާލެ ގެނެސްފައިވާ ކަމަށާއި އިތުރު މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވާ ކަމަށެވެ.

ލޯންޗުގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާން ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ނިއްވާލާފައިވާއިރު، އެ ލޯންޗުން ބައެއް ވަނީ އަދާފައެވެ. އަދި ފަޅުގައި އޮތް އިތުރު އުޅަދަކަށް އަލިފާނުގެ އަސަރު ކޮށްފއިވާ ކަމަށް ސިފައިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!