ޚަބަރު

ކިނޮޅަހު ގޮނޑުދޮށުގައި މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ރ. ކިނޮޅަހު ގޮނޑުދޮށުގައި އަންހެނަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ އެވެ.

ފުލުން ބުނީ ކިނަޅޮހު ގޮނޑުދޮށުގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ އަންހެނަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް ނެތް އެ ރަށައް މިހާރު ފުލުހުންގެ ޓީމެއް ދަނީ ދަތުރުކުރަމުން ކަމަށެވެ.

"މި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމަށް އެ ރަށައް ދިއުމަށް ދަނީ ދަތުރުކުރަމުން." ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިސަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ 84 އަހަރުގެ އަންހެނެއް ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!