ޚަބަރު

ބިގްމޭން ކެފޭގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

މާލޭގެ ޗާންދަނީ މަގުގައި ހުންނަ ބިގްމޭން ކެފޭގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގީ އެ ކެފޭގެ ބަދިގޭގައި ކަމަށެވެ.

އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ޗާންދަނީ މަގު ވެސް މިއަދު ބަންދު ކޮށްފައި ވެއެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގިތާ ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އަލިފާންގަނޑު ވަނީ ނިއްވާލާފައި ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

އަލިފާން ރޯވި އެ ކެފޭގެ ބަދިގެއަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ތަފްސީލެއް އަދި ނުލިބެ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!