ޚަބަރު

ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ޕާސްޕޯޓަށް އެދެވޭ ގޮތް ހަދަނީ

ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް ޕާސްޕޯޓަށް އެދެވޭ ގޮތް ހަދަން މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން އިން ހިދުމަތެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން ބުނީ ސަރުކާރުގެ ލާމަރުކަޒީ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ދިވެހި ޕާސްޕޯޓަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ހިދުމަތް ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް "ރަށުން" މި ނަމުގައި ހިދުމަތެއް ތައާރަފްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާ ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ މި ހިދުމަތް މިހާރު ތ. އަތޮޅުގައި ފަށާފައިވާ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުންޏެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން ބުނީ ތ. އަތޮޅުގައި މި ހިދުމަތް ފެށުމާއެކު، ތ. ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ޕާސްޕޯޓަށް އެދި ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއް ފުރިހަމަނަމަ، ރަސްމީ ބަންދުނޫން ގަޑިތައް ނުހިމެނޭ ގޮތަށް، 48 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ޕާސްޕޯޓު ނިމޭނެ ކަމަށްވެސް އިމިގްރޭޝަނުން މައުލޫމާތުދެއެވެ. އަދި ޕާސްޕޯޓު ނިމުމުން، އިމިގްރޭޝަންގެ އޮފީސްތައް ގާއިމްކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ރަށަކުން ވެސް ޕާސްޕޯޓާއި ހަވާލުވެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިގެން ދާނެ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

މިއަދު މި ތަޢާރަފް ކުރި "ރަށުން" ހިދުމަތް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖޭގެ އެކި އަތޮޅު ތަކުގައި ފެށުމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އިމިގްރޭޝަންގެ މަގުސަދަކީ ސަރުކާރުގެ ލާމަރުކަޒީ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން، އިމިގްރޭޝަނުން ދޭ ހިދުމަތްތައް ލާމަރުކަޒީކޮށް، ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ހިސާބެއްގައި ވީނަމަވެސް ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ވާނެގޮތަށް ހަމަހަމަކަމާއިއެކު ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!