ޚަބަރު

ރައީސް ނަޝީދަށް ދެވޭ ވޯޓަކީ ފަހަތައް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅެއް: ޒައިދު

ރައުފާ ރަޝީދު ، ދެން އޮންލައިން

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ދެވޭ ވޯޓަކީ ފަހަތައް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޝެއިޚް އަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by MWSC

ޒައިދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދަަށް ދެވޭ ވޯޓަކީ ފަހަތަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅެއްކަން ހަނދާން ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ގައުމުދެކެ ލޯބިވާ ދަރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވޯޓް ބޭކާރުކޮށް ނުލެއްވުމަށް ޒައިދު ވަނީ އެދިފައެވެ.

“ އެމްޑީޕީ މެންބަރުން މާދަމާ ހަނދާނުގައި ބަހައްޓަވާ ރައީސް ނަޝީދަކީ މަގުމައްޗަށް ކިތަންމެ ގަދަޔަސް، އިސްލާމީގައުމެއް ހިންގޭނެ ބޭފުޅެއް ނޫންކަން” ޒައިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަ ކުރައްވަނީ އެމްޑީޕީގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުރުން، އެ ޕާޓީގެ އިސް ލީޑަރު އިބްރާޙީމް މުހައްމަދު ޞާލިޙެވެ.

މާދަމާ ބާއްވާ އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ އިންތިހާބުގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާނެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!