ޚަބަރު އިޖުތިމާޢީ

މިއަދު 2 އިން ހަވީރު 4 އަށް ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑޭނެ

ފަތޯނާ ފާއިޒު ، ދެން އޮންލައިން

މިއަދު މެންދުރު މާލެ ސިޓީގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑޭނެއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ މިއަދު މެންދުރު 14:00އިން ފެށިގެން، ހަވީރު 16:00އާ ދެމެދު ގަލޮޅުގެ ރެހެންދި ހިނގުމާއި، ސިއްތިމާވާ ހިނގުން އަދި ލޮނުޒިޔާރަތް މަގުން ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށްޓައި އެ ކުންފުނިން ވަނީ މަޢާފަށްވެސް އެދިފައެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންދާ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމުގެގޮތުން ގްރޭޓަރ މާލޭ އިންޓަރކަނެކްޝަން ގްރިޑްގައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ބައެއް ވަގުތުތަކުގައި މެދުކަނޑައިލައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!