އިޖުތިމާޢީ

ގްރޭޓާމާލެ އެމަރޖެންސީ ބެކަޕް ޕަވަރޕްލާންޓްގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

އަނެކާއާއި ތިމާ ތަފާތެއް ނެތްނަމަ ތައުލީމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް: ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު

މާރާމާރީ ހިންގަން އުޅުނު ގުރޫޕު ފިލައިފި، ހައްޔަރު ކުރެވުނީ އެކަކު

އަލިފާން ރޯވި ބޯޓު އަޑިއަށްގޮސް މުދާތައް އޮޔާދާތީ ސަމާލުވާން އެދެފި

އަދިވެސް ވަގުތު އެބަ އޮތެވެ. ދުރުވާށެވެ.

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން މިރޭ ސެންޓްރަލް ޕާކްގައި ފިލްމު ނުދައްކާނެ!

މަޑުއްވަރި އަށް ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ ބޯޓެއް އަޑިއަށް ގޮސްފި

ތަރިތައް ދަށުގައި ފިލްމެއް ބަލައިލަން ސެންޓްރަލް ޕާކަށް، މާދަންރޭ އާދޭ!

ބެކްއަޕް ޖަނަރޭޓަރާއެކު ކޮންމެ ޓަވަރަކުންވެސް އެއް ލިފްޓް މަސައްކަތް ކުރާނެ: އާބަންކޯ

Breaking News

ދެއަހަރުގެ ދަރިފުޅާއެކު ޒުވާން އަންހެނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ޖަމިއްޔަތުލް ބުންޔާންގެ "ނަމާދު ކުރަން ޖެހެނީ ކީއްވެ؟" ފޮތް ނެރެފި

ތަރައްގީ ކުރުމަށް އާސަހަރާ ބަންދުކޮށް، މީހުން ވަޅުލުން ހުޅުމާލެއަށް!

މަކުނުދޫ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުން ކުޑަކުރެވުނީ ރައްޔިތުންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުން: އިމްރާން

ގައްބަރޭގެ ބަންދަށް 30 ދުވަސް ޖަހައިފި

ގައްބަރޭ އަމިއްލައަށް ފުލުހުންނާއި ހަވާލުވެއްޖެ

ބޮލަށް ހެރުނު ބުޅިނަގަން އޮޕަރޭޝަން ކުރީ "ތަފާތު ޑޮކްޓަރެއް" ބޭނުން ކުރީ ތަފާތު "އާލާތެއް" !

ވީނުވީއެއް ނޭނގިި ގެއްލުނު ކުޑަކުއްޖާ ފެނިއްޖެ!

ކުޑަކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ!