ޚަބަރު

3000 މީހުން ހަމަނުވާ ލިސްޓަށް އަނެއްކާވެސް އެމްއާރްއެމް

ރައުފާ ރަޝީދު ، ދެން އޮންލައިން

ރާއްޖޭގައި އޮންނަ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއިން ޕާޓީގެ ދަފްތަރަށް 3000 މެންބަރުން ހަމަނުވާ ލިސްޓަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލް ގައްޔޫމު އުފައްދާފައިވާ ޕާޓީ މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމަންޓް (އެމްއާރްއެމް) އަނެއްކާވެސް ހިމެނިއްޖެއެވެ.

Ads by STELCO

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން އިއްޔެ އާންމުކުރި ލިސްޓުގައި ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެމްއާރްއެމްގައި މިވަގުތު ތިބި ކަމަށް ދައްކަނީ 2981 މެންބަރުންނެވެ. އެޕާޓީގެ އިތުރުން ދެން 3000 މެންބަރުން ހަމަނުވަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދާދިފަހުން އުވާލަން ނިންމި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ، ޑީއާރުޕީއާއި، އެމްއެލްއެސްޑީޕީއެވެ.

އެންމެ މެންބަރުންގިނަ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި އޮތީ 57660 މެމްބަރުންނާއެކު އެމްޑީޕީއެވެ. ދެވަނަ އަށް އެންމެ މެންބަރުން ގިނައީ ޕީީޕީއެމްގައެވެ. ޕީީޕީއެމްގައި 38704 މެންބަރުން ތިބި އިރު ތިން ވަނަ އަށް މެންބަރުން ގިނަ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގަައި އޮތީ 22607 މެންބަރުންނާއެކު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއެވެ.

Ads by Ooredoo

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!