ޚަބަރު

މިފަހަރު ރޯދަމަހު ކޮންމެ ގޭބަސީއަކަށް ކަދުރު ޕެކެޓެއް

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

ސައުުދީ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކުރި ކަދުރު މިއަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބަހަން ފަށާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އިން ބުނެފިއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އިން މިއަދު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ކަދުރު ބެހުން މިމަހުގެ 26 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިއަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ގޭބިސީތަކަށް ކަދުރު ދޫކުރެވޭނީ ގޭބިސީއެއްގެ ސައްހަކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ގެނައުމުން އޭގެ ސައްހަކަން ބެލުމަށްފަހު ކަމަށެވެ. އޭގެ އިތުރުން ބަލައި އަންނަ މީހާގެ އައިޑީކާޑު ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

ސައުދީއިން މި ފަހަރު ރޯދައަށް ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކޮށްފައި ވަނީ 50 ޓަނު ކަދުރެވެ. ސައުދީއިން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެކި ގައުމުތަކަށް ކަދުރު ހަދިޔާ ކުރެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!