ޚަބަރު އިޖުތިމާޢީ

މަކުނުދޫ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުން ކުޑަކުރެވުނީ ރައްޔިތުންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުން: އިމްރާން

އާމިނަތު ސަޒްރާ ، ދެން އޮންލައިން

ހދ. މަކުނުދޫގައި ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ލިބުނު ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރެވުނީ އެރަށު ރައްޔިތުންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުންކަމަށާއި އެކަމަށްޓަކައި އެރަށު ރައްޔިތުންނަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ ތައުރީފުކުރައްވައިފިއެވެ.

Ads by MWSC

ރޭ އަށެއް ޖަހާކަށް ހާއިރު ހދ. މަކުނޫދުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެއް އާއިލާއެއްގެ އަށް މީހުން ދިރިއުޅެމުން އައި، އަލްފާގެ ވަނީ ދިރިނޫޅެވޭ ވަރަށް އަނދައިގެން ގޮސްފައެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ކައުންސިލަށް ގުޅައިގެން ހޯއްދަވަމުން ގެންދެވިކަމަށެވެ.

"ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ސަބަބުން މި ހާދިސާގައި ގެއްލުން ކުޑަކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ފާހަގަވި. މި ހާދިސާގައި ގެއްލުން ލިބުނު އާއިލާތަކުގެ ހިތާމައިގައި އަޅުގަނޑުމެން ބައިވެރިވަން. ﷲ ހެޔޮގޮތް މިންވަރު ކުރައްވާ ހެޔޮ ރަހުމަތް ލައްވާށި" އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރޭ މަކުނުދޫގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ކަރަންޓް ޝޯޓަކުން ކަމަށް ލަފާކުރެއްވޭކަމަށް އެރަށުން "ދެން" އާއި ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!