އާމިނަތު ސަޒްރާ

ކުޑަ ތަޖުރިބާއެއް ކޮށްލުމަށް ނަމަވެސް ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި އެމްޑީޕީއަށް ދޭންޖެހޭ: ސަމީރު

އެމްޑީޕީ "ފުނޑައިލަން" ރައީީސް ނަޝީދު ކުރައްވަނީ ޑީއާރުޕީ "ފުނޑައިލަން" މައުމޫން ކުރެއްވި މަސައްކަތް: ޝަރީފު

މި ރަމަޟާން މަހު، އަޅުކަންތަކުގައި ހީވާގިވެ އުޅުމަށް، ރައީސް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

ސައުދީން ހަދިޔާ ކުރި ކަދުރު ބަހާނީ މިމަހުގެ 26 އިން ފެށިގެން!

ރަމަޟާން 1444: އެންމެ "ދިގު ކޮށް" ރޯދަ ހިފާނީ މި ގައުމުތަކުން!

ރަމަޟާން މަހު މާލެ ސަރަހައްދުގެ ޓްރެފިކް ފްލޯ ބެލެހެއްޓުމަށް ފުލުހުން ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަނީ

މާލެ ސިޓީގެ 26 މިސްކިތެއްގައި ޙިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދު ކުރާނެ!

1444 ވަނަ އަހަރުގެ އިޙްޔާ ފޯރަމްގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮގްރާމް މާދަމާރޭ!

ރިސޯޓުތަކުގެ އިސް މަގާމުތައް ދިވެހިންނަށް އެކަނި ދިނުމަށް ގޮވާލާ ޖާބިރުގެ ގަރާރެއް

ހަނދެއް ނުފެނޭ، މާދަން ރޯދައެއް ނޫން!

ޑރ.ޒާކިރު ނައިކް އޮމާނުން ޑީޕޯޓްކޮށްފާނެ ކަމަށް ބުނެފި

ގާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރ ކަން ހަވާލުކުރުމާއެކު ހަނަފީ ޖޭޕީއިން ވަކިވެއްޖެ

އިންޓަރ ސްކޫލް ލަވަ މުބާރާތް ޖޫން 16ގައި، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސުކޫލަކަށް ބައިވެރިވެވޭނެ!

މި ރޯދަމަހަށް ކަނޑޫދޫ މިރުހުން މާރުކޭޓް ފުރާލައިފި, ކިލޯއެއް 330އަށް

ޝިޔާމް ހައްޔަރުކުރީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވައިދާ ހިލާފަށް:އީވާ

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ވެރިންނާއި މާރިޔާ ފެއިލް ވުމުގެ ޒިންމާ ޕީޕީއެމްގެ ބޮލުގެ ނޭޅުވޭނެ: ޝުޖާއު

ރޯދަ މަހު ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރުމަށް ބޭރުގެ ޙާފިޡުން ގިނަ ޢަދަދަކަށް ގެންނަންޖެހޭކަމީ ވިސްނާލަން ޖެހޭކަމެއް:ރައީސް

ރަމަޟާން މަހަށް ހަނދު ސާބިތުކުރުން މާދަމާރޭ، ހެކިބަސް ދިނުމަށް އައުމާއި ދިއުމުގެ ޚަރަދު ދޭނެ!