ޚަބަރު

އާ އަހަރުގެ ޗުއްޓީއަށް ރައީސް ސޯލިހު ލަންކާއަށް

އާ އަހަރުގެ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ސްރީލަންކާއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ލަންކާއަށް އެމަނިކުފާނު ކުރައްވަނީ ހަތަރު ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅެއް ކަމަށާއި އެނބުރި ވަޑައިގަންނަވާނީ ހުކުރު ދުވަހު ކަމަށެވެ.

ރައީސް ސޯލިހުގެ އާއިލާގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ދިރިއުޅުއްވަނީ ލަންކާގައެވެ. އެހެންކަމުން މިއަހަރު ކުރީކޮޅު ވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ އާއިލާގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކޮށްލެއްވުމަށް ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ލަންކާއަށް ވަޑައިގެންފައެވެ.

މިހާތަނަށް ރައީސް ސޯލިހު ލަންކާއަށް ކުރެއްވީ އެންމެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެކެވެ. އެއީ ލަންކާގެ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަ ސިންހަގެ ދައުވަތަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!