ވިޔަފާރި

އުރީދޫ ކްލަބް ޕްރިމިއަރ މެންބަރުންނަށް އިންޑިގޯ އެއަރލައިނުން 10 އިންސައްތައާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ގުޅިގެން ގޯލްޑް އަދި ޕްލެޓިނަމް ކްލަބް ޕްރިމިއަރ މެންބަރުންނަށް ހާއްސަ އޮފަރއެއް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

އުރީދޫ ކްލަބް ޕްރިމިއާގެ މެމްބަރުންނަށް ރާއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓްކުރާ އެއް އެއާލައިން ކަމަށްވާ އިންޑިގޯ އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓް ޓިކެޓުން 10 ޕަސެންޓާއި ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓު މިހާރު ލިބޭނެ އެވެ.

މި ހާއްސަ އޮފާގެ ބޭނުން ހިފުމަށް ކްލަބް ޕްރިމިއާ ގޯލްޑް އަދި ޕްލެޓިނަމް މެމްބަރުން ޓިކެޓް ބައްލަވާގަންނަވަން ހ. ގާދޫ ބިލްޑިންގް 2 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް މޯލްޑިވްސްއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، އުރީދޫ އެޕްމެދުވެރިކޮށް ޑިޖިޓަލް ކްލަބް ޕްރިމިއަރ ކާޑު ދައްކާލަން ޖެހެއެވެ. އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް މޯލްޑިވްސްގެ ޓީމުން ފަސޭހަކަމާއެކު ކްލަބް ޕްރިމިއާގެ މެންބަރުންނަށް ޑިސްކައުންޓް ފްލައިޓް ޓިކެޓް ފަސޭހަކަމާއެކު ކަށަވަރުކޮށްދިނޭއެވެ.

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އާއި އޭވިއޭޝަން ސާވިސަސްއާ ދެމެދު ގާއިމްކުރި މި ސްޓްރެޓެޖިކް ޕާޓްނާޝިޕަކީ ކްލަބް ޕްރިމިއާގެ މެމްބަރުންގެ ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށް، ފްލައިޓް ޓިކެޓުން ބޮޑު ސޭވިންއެއް ލިބޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އުފައްދާފައިވާ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕާޓްނާޝިޕެކެވެ. އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއަކީ އެ ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް އަގުހުރި ހިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރާ ކުންފުންޏެކެވެ. މި ހާއްސަ އޮފަރ އާއި އެކު ގިނައިން ދަތުރުފަތުރު ކުރާ

Ads by HDC

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!