ޚަބަރު

މަސް ހިފަން މޫދަށް ފޭބި ސިފައިންގެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

މަސް ހިފަން ފީނަނިކޮށް ގެއްލުނު ސިފައިންގެ މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ އެވެ.

މަރުވެފައި ވަނީ، އެމްއެންޑީއެފްގެ ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޔައުގޫބު އަހުމަދެވެ. އޭނާ އަކީ، ޖެވެއިލިން އުކުމުގެ ގައުމީ ޗެމްޕިއަނެއްގެ އިތުރުން މީގެ ކުރިން ގައުމީ އެތްލެޓިކްސް ޕޫލްގައި ހިމެނުނު ދުވުންތެރިއެކެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ، ދަނގަޑު ހަރައިގެން ފަރުމަސް ހިފަން ފޭބި ޔައުގޫބުގެ ހަށިގަނޑު ފެނުނީ މޫދުއަޑިން ކަމަށެވެ. ޔައުގޫބުގެ ހަށިގަޑު ފެނުނީ، އޭނާ ހޯދަން ޑައިވްކުރި ސިފައިންގެ ކޯސްޓް ގާޑުގެ ޑައިވަރުންނަށެވެ.

އޭނާ ހަށިގަޑު މާލެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުންޏެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!