ޚަބަރު

ވީމީޑިއާގެ ސީއޯއޯ ކަމުން މޮންދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ވީމީޑިއާގެ ޗީފް އޮޕަރޭޓިން އޮފިސަރ (ސީއޯއޯ) ގެ މަގާމުން މުހައްމަދު އާސިފް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

މޮންދު ވަނީ އެކަން މިރޭ ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައެވެ.

30 އަހަރު ވަންދެން ބްރޯޑްކާސްޓިން ދާއިރާއަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ މޮންދު ވިދާޅުވީ މާދަމާ އިން ފެށިގެން އެ ދާއިރާ އިން ރިޓަޔާ ކުރައްވަން އޭނާ ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

1991 ވަނަ އަހަރު ޓީވީ މޯލްޑިވްސް އިން މި ދާއިރާ އަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވަން ފެއްޓެވި މޮންދު ވަނީ 23 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ޓީވީއެމް އަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައެވެ. އަދި އޭގެފަހުން ވީމީޑިއާ އާ ގުޅިވަޑައިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވާތާ މިހާރު ހަތް އަހަރުވީއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!