ޚަބަރު

ކުރެއްދޫގައި 10 މީހެއްގެ ގައިން ކޮވިޑް-19ގެ އަލާމާތްތައް ފެނިއްޖެ

ޅ. ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓްގެ އިތުރު 10 މީހެއްގެ ފަރާތުން ކޮވިޑް19ގެ އަލާމާތްތައް ފެންނާތީ އެ މީހުން ޓެސްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ފަށައިފި އެވެ.

އިތުރު ތަފްސިލު އަންނަނީ...

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!