ޚަބަރު

ކޮވިޑް19: ޕާކުތަކާއި މައިޒާންތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން މަނާކޮށްފި

‏ޕާކުތަކާއި މައިޒާންތަކަށް މީހުން ޒިޔާރަތްކުރުން މަނާކޮށްފިއެވެ.

މިކަން އިއުލާން ކުރަމުން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ދެންމެ އާންމުކުރި ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އާންމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތަށް ލިބިފައިވާ ބާރުގެ ތެރެއިން މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގެ ޕާކުތަކާއި މައިޒާންތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުން ހުއްޓާލައިފި ކަމަަށެވެ. އަދި މިކަމާއި ގުޅިގެން ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާތަކުން މިކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ބާރު އަޅައިދިނުމަށް ވެސް އެޗްޕީއޭ އިން އެދިފައިވެއެވެ.

ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާއި އެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮވިޑް19 ރާއްޖެއިންވެސް ފެނިފައިވުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި އާއްމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު މިއަދު ވަނީ އިއުލާން ކޮށްފައެވެ

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!