ޚަބަރު

ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ކޮވިޑް ޖެހި، ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

ފަތޯނާ ފާއިޒު ، ދެން އޮންލައިން

ތުއްތު ކުއްޖަކަށް ކޮވިޑް-19 ބަލި ޖެހި، އެ ބައްޔާއިމެދު ސަމާލުވުމަށް ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރު، އަޙްމަދު ފައިޞަލް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފިއެވެ.

Ads by STELCO

އައިޖީއެމްއެޗުގެ ކުޑަކުދިންގެ ޑޮކްޓަރު އަޙްމަދު ފައިޞަލް މިއަދު ވިދާޅުވީ  ދުވަސްކޮޅެއް ކޮށްލާފައި ކޮވިޑު ޖެހިގެން ކުޑަކުއްޖަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކުރަން ޖެހިއްޖެ ކަމަށެވެ.

”ބޭރުން އައި މީހެއްގެ ފަރާތުން ކަމަށްވަނީ. ސަމާލުވެލައްވާތި.“ އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓުގައިވެއެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ(އެޗްޕީއޭ)'ގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުން ރާއްޖެއިން މިހައކތަނަށް 186,000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ކޮވިޑު ޖެހިފައެވެ.

މި ބަލީގައި ރާއްޖެއިން 315 މީހުން ނިޔާވިއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!