ކޮވިޑް-19

ކޮލަމާފުށީގައި ކާފިއު އިއުލާންކޮށް، ފިޔަވަޅުތައް ވަތުގަދަކޮށްފި

6 hours ago

ވިލިނގިލިން އިތުރު 10 މީހުން ފައްސިވެއްޖެ

19 hours ago

ކޫއްޑޫން އިތުރު ދެ މީހަކު ފައްސިވެއްޖެ

19 hours ago

ކޮވިޑް-19: ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުޔެއް، މިއަދު 224 މީހުން ބައްޔަށް ފައްސިވި

20 hours ago
Breaking News

ތިނަދޫން އިތުރު 20 މީހުން ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސިވެއްޖެ

20 hours ago

މާވަަށުން 13 މީހުން، މާބައިދޫއިން އެކަކު ފައްސި ވެއްޖެ

21 hours ago

މާލޭގައި ރޭންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގަން އަލުން ފަށައިފި

21 hours ago
Breaking News

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލު ކުރުމަށް އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ ފުރަބަންދުކޮށްފި

22 hours ago
Breaking News

މާލޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި އެކަނިނަމާދު ކުރެވޭ ގޮތަށް ހުޅުވައިލައިފި

1 day ago

ސެލޫންތައް ހިނގުމަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ރައީސް އަޑުއައްސަވައިފި

1 day ago

އައްޑޫން އިތުރު 20 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ

1 day ago

އެސްޓްރޮޒެނިކާގެެ ނޭދެވޭ އަސަރެއް ފެނިއްޖެނަމަ 2ވަނަ ޑޯޒް ޖަހަނީ އެހެން ވެކްސިނަކުން: ޑރ. ފައިސަލް

1 day ago
Breaking News

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް ފައްސިވީ މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 70،673އަށް އަރައިފި

2 days ago

އަދަދުތައް މަދެއް ނުވޭ! ތިނަދޫން މިއަދު ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މީހުން ފައްސިވެއްޖެ

2 days ago

ލާމު އަތޮޅުން މިއަދު 11 މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ފައްސިވި

2 days ago

"ބަންދުގައި އޮންނަތާ ދެމަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެ ނައިފަރު ރައްޔިތުން ބިކަވެއްޖެ"

2 days ago

އައްޑޫން އިތުރު 23 މީހުން ފައްސިވެއްޖެ

2 days ago

ތިނަދޫން އިތުރު ބަޔަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 318 އަށް

2 days ago