ޚަބަރު

ފިލިޕީންސްގައި ތިބި ދިވެހިން ރެޖިސްޓްރީވާން އެދެފި

ފިލިޕީންސްގައި ތިބި ދިވެހިން ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީގައި ރެޖިސްޓްރީ ވާން ސަރުކާރުން އެދެފިއެވެ.

އެ ގައުމުގެ ވެރިރަށް މެނީލާގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުން ދިއުމާ ގުޅިގެން އެ ސިޓީ މިހާރު ވަނީ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައެވެ.

ކޮރޯނާއާ ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކު އަޒީޒު ވިދާޅުވީ ގިނަ އަދަދެއްގެ މެޑިސިން ކިޔަވާ ދިވެހި ދަރިވަރުން މެނީލާގައި އެބަތިބި ކަމަށާއި އެކުދިންގެ ހާލަތު ސަރުކާރުން ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުންނަ ދިވެހި ހައިކޮމިޝަނާއި ފޮރިން މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން އެކުދިންގެ ހާލު ބަލަމުންދާކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް19 ޖެހިފައިވާ 64 މީހަކު ފިލިޕީންސް އިން ފެނިފައިވާއިރު ފަސް މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!