ޚަބަރު

އައްޑޫ މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރައުފާ ރަޝީދު ، ދެން އޮންލައިން

އައްޑޫގައި ހިނގި މާރާމާރީއާއި ގުޅިގެން އިތުރު ބަޔަކި ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ.

Ads by STELCO

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ އައްޑޫ މާރާމާރީއާއި ގުޅިގެން އިއްޔެ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އުމުރުން 18 އަހަރާއި 20 އަހަރާއި 21 އަހަރާއި އަދި 23 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި މާރާމާރީ ހިނގާފައިވަނީ މި މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހު 15:30 ހާއިރުއެވެ. މާރާމާރީގައި ޒަހަމުކޮށްލާފައި ވަނީ 20 އަހަރުގެ ޒުވާނެކެވެ. އެ ޒުވާނާއަށް ދަނީ އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވެސް އައްޑޫގައި އައްޑޫ ހިތަދޫގެ މާރާމާރީއެއް ވަނީ ހިނގާފައެވެ. އެ މާރާމާރީގައި ޒަހަމްވެފައިވަނީ 30 އަހަރުގެ ޒުވާނަކަށެވެ.

Ads by Allied Insurance

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!