އައްޑޫ ސިޓީ

ރާއްޖޭގައި އަޅާ އެންމެ ބޮޑު ބްރިޖުގެ ސާވޭގެ މަސައްކަތް މިސްރު ކުންފުންޏަކާއި ހަވާލުކޮށްފި

ބްރިޖު އަޅަނީ ޝަރަފެއް ހޯދާކަށް ނޫން، އިގުތިސޯދު ކުރިއަރުވަން: ރައީސް

ރައީސް ދެކުނުގެ ހަތަރު އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުުޅު ފައްޓަވައިފި

މަހްލޫފްގެ ރައްދު ނިޒާރަށް: އައްޑޫގައި ކުޅިވަރު ތަރައްގީކުރުމަށް ފާއިތުވެދިޔަ 5 އަހަރު އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ހަރަދުކުރި

އައްޑޫ މޭޔަރުގެ ތައުރީފް ރައީސަށް

އައްޑޫ އިން ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ގުރުލުން ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދަނީ

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގެ މަންޒަރު ދުށް މީހަކު ހޯދަނީ

މުދަލަށް ގެއްލުންދިން މައްސަލައެއްގައި އައްޑޫ ސިޓީން މީހަކު ހޯދަނީ

އައްޑޫ މާރާާމާރީ: ހައްޔަރުކުރި އެކަކު ދޫކޮށްލައިފި

އައްޑޫ މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

Breaking News

އައްޑޫގައި އަނެއްކާ ވެސް މާރާމާރީއެއް, މިފަހަރު ވަޅި ޖެހީ ގެޔަކަށް ވަދެ

އައްޑޫން ގިނަ ބަޔަކު ޕީއެންސީއާ ގުޅިއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ކައިރީގައި އޮންނަ ފަޅުރަށަކަށް ދިޔަ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީގައި ޔޮޓު މެރީނާއަކާއި ޓޫރިސްޓު ހޮޓަލެއް އެޅުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

އައްޑޫއަށް އަނިޔަވެރިވާ ސަރުކާރަކަށް ފުރުޞަތު ނުދެއްވާ: އަސްލަމް

ދެވަނަ ދައުރަކަށް ހޮވިއްޖެނަމަ، ޑޮލަރުގެ ރޭޓު 15 ރުފިޔާއިން ދަށްކުރުމަށް މަސައްކަތް ފަށާނަން: ރައީސް ޞާލިޙް

ޑރ. މުއިއްޒަށް އައްޑޫން ހޫނު މަރުހަބާއެއް!

ތިނަދޫއަށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ލިބުމުން އައްޑޫއިން މަރުޙަބާ ކިޔައިފި