އައްޑޫ ސިޓީ

8 މަސް ފަހުން އައްޑޫ ބިންތައް އޭގެ ވެރިންނާ ހަވާލުކުރަނީ

އައްޑޫ ފެނުގެ ނިޒާމް އަޕްގްރޭޑު ކުރަން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އަށް

ފޭދޫ ސްޕާއަކުން ފަސް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ބޯކޮށް ވެހުނު ވާރޭގައި ފޭދޫގެ 40 އަށްވުރެ ގިނަ ގެއަށް ގެއްލުން

"ބްރިޖް ރައީސް"އޭ ގޮވަމުން އައްޑޫން ރައީސް މުޢިޒަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް

ހޮޅިދަނޑިތަކުގައި އައްސާފައި ހުރި ކެމްޕޭނު ޕޯސްޓަރާއި ދިދަތައް ނަގަން އަންގައިފި

ގެއަކާ، ސްޕާއެއް ރެއިޑްކޮށް ހަށިވިއްކި ކަމުގެ ވިޔަފާރީގެ ތުހުމަތަށް 10 މީހަކު ހައްޔަރަށް

ރާއްޖޭގައި އަޅާ އެންމެ ބޮޑު ބްރިޖުގެ ސާވޭގެ މަސައްކަތް މިސްރު ކުންފުންޏަކާއި ހަވާލުކޮށްފި

ބްރިޖު އަޅަނީ ޝަރަފެއް ހޯދާކަށް ނޫން، އިގުތިސޯދު ކުރިއަރުވަން: ރައީސް

ރައީސް ދެކުނުގެ ހަތަރު އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުުޅު ފައްޓަވައިފި

މަހްލޫފްގެ ރައްދު ނިޒާރަށް: އައްޑޫގައި ކުޅިވަރު ތަރައްގީކުރުމަށް ފާއިތުވެދިޔަ 5 އަހަރު އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ހަރަދުކުރި

އައްޑޫ މޭޔަރުގެ ތައުރީފް ރައީސަށް

އައްޑޫ އިން ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ގުރުލުން ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދަނީ

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގެ މަންޒަރު ދުށް މީހަކު ހޯދަނީ

މުދަލަށް ގެއްލުންދިން މައްސަލައެއްގައި އައްޑޫ ސިޓީން މީހަކު ހޯދަނީ

އައްޑޫ މާރާާމާރީ: ހައްޔަރުކުރި އެކަކު ދޫކޮށްލައިފި

އައްޑޫ މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

Breaking News

އައްޑޫގައި އަނެއްކާ ވެސް މާރާމާރީއެއް, މިފަހަރު ވަޅި ޖެހީ ގެޔަކަށް ވަދެ