ޚަބަރު

ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ސިޓީގެ ދަރަޖަ ދޭން ނިންމަވައިފި


ހދ. ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދިނުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ނިންމަވައިފި އެވެ.

ރައީސް މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މާދަމާ ފެށޭ އާ އަހަރާއެކު ކުޅުދުއްފުށްޓަކީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި އޮންނަ އުސޫލުން ސިޓީއެއް ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސިޓީއަކަށް ކުޅުދުއްފުށި ބަދަލުވުމާއެކު ހދ. އަތޮޅު ވެރިކަން ކުރާރަށް ބަދަލުވާނެ އެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކޮން ރަށެއް ކަމެއް އަދި ނޭންގެ އެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީގެ އާބާދީ 10،000 އަށް އެރީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު އެވެ. ގާނޫނު ބުނާގޮތުން، އެ އަދަދަށް މީހުން ހަމަވެއްޖެ ނަމަ ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަށް ދެވޭނެ އެވެ. އެ ރަށް ސިޓީ އަކަށް ހެދުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ ވައުދެކެވެ.

އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު އިއުލާން ކުރިއިރު، ކުޅުދުއްޓަށް އިންތިޚާބު ކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ރަށު ކައުންސިލެކެވެ. އެހެންވެ، އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ދިޔައީ ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. އިހުތިޖާޖު ކުރަން ވެސް ނިންމި އެވެ.

އާ ބަދަލާއެކު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް މޭޔަރަކާއެކު ހަތް ކައުންސިލަރުން އިންތިޚާބު ކުރާނެ އެވެ.

މިހާރު ރާއްޖޭގެ ސިޓީ ތަކަކީ މާލެ އާއި އައްޑޫގެ އިތުރުން ފުވައްމުލަކެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!