ޚަބަރު

އައްޑޫ ފްލެޓްތައް މަރާމާތުކުރަން ފައިސާދޭން ފަށައިފި

އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދު އާއި ހުޅުދޫގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފްލެޓުތައް ލިބުނު މީހުންނަށް ފްލެޓުތައް މަރާމާތު ކުރުމުގެ ފައިސާ ހަވާލުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ އެ ފްލެޓުތަކުގެ މަރާމާތައް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ދީފައި ވަނީ ޖުމްލަ އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށެވެ.

އެ ފައިސާ ދޫކުރާނީ ކުރަން ހުރި މަރާމާތަކީ ކޮބައިކަން ވަޒަން ކުރުމަށްފަހު ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުންޏެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ގާއިމްކުރި އެ ފްލެޓުތައް ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސިޓީ ކައުންސިލުން ފެށީ މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގައެވެ. އެގޮތުން ހިތަދޫން 264 ފްލެޓް ދޫކޮށްފައިވާ އިރު، ހުޅުދޫގައި އިމާރާތް ކުރި 48 ފްލެޓްގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ދޫކޮށްފައި ވަނީ 20 ފްލެޓެވެ.

ބައެއް ފްލެޓުތަކުގައި މީހުން ދިރިއުޅެން މިހާރު ވަނީ ފަށާފައެވެ. ފްލެޓުތަކުގެ ޑައުންޕޭމަންޓަކީ 19،000 ރުފިޔާއެވެ. އަދި ފްލެޓުގެ އަގު ހަމަކުރުމަށް މަހަކު ދައްކަންޖެހެނީ 3000 ރުފިޔާއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!