ޚަބަރު

ޒިކާ ވައިރަސް ފެތުރޭ ވާހަކަ ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ދޮގުކޮށްފި

އައިކާ ޔުނާން ، ދެން އޮންލައިން

މަދިރީގެ ޒަރީއާއިން ޒިކާ ވައިރަސް ފެތުރެމުން އަންނަ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

މޯލްޑިވްސް ރެޑް ކްރެސެންޓުން މިއަދު ވަނީ މަދިރީގެ ޒަރިއްޔާއިން ޖެހޭ ބަލިތައް އާންމުވަމުން ދާތީ ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ވީޑިއޯއެއް އާންމުކޮށްފަ އެވެ.

އެވީޑިއޯގައި މި ބަލިތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރު އަހުމަދު ފައިސަލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މަދިރީގެ ޒަރިއްޔާއިން ފެތުރޭ ބަލިތައް ރާއްޖޭގައި އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ޑެންގީ ހުމާއި ޗިކުންގުންޔާ އަދި ޒިކާ ވައިރަސް ފެތުރޭކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

ފައިސަލް އާ ހަވާލާދެއްވައި ޒިކާ ވައިރަސް ފެތުރެމުން އަންނަ ކަމަށް ގިނަ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވަނިކޮށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ, ޒިކާ ވައިރަސް ފެތުރެމުން ނުދާ ކަމަށެވެ.

"ޒިކާ ވައިރަސް ފެތުރެމުންދާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކައަކީ ރަނގަޅު މައުލޫމާތެއް ނޫން," އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޒިކާއަކީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ވައިރަހެކެވެ. މި ވައިރަސްގެ ސަބަބުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަސަރު ކުރަނީ މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ބަނޑުގައި އޮންނަ ކުޑަ ދަރިފުޅަށެވެ. ޒިކާގެ ވައްތަރުތަކުގެ ސަބަބުން ގިނަ ފަހަރަށް ކުއްޖާ އުފަންވާއިރު ހުންނަ އައިބުތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ފެނެ އެވެ.

ޒިކާއަކީ އީޑިސް މަދިރީގެ ޒަރީއާއިން ފެތުރޭ ވައިރަހެކެވެ.

Ads by Allied Insurance

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!