ޔުމާން އިބްރާހީމް

އޮޒިލް އާސެނަލް ދޫކޮށްލަނީ

2 months ago

ދޭތެރެ ޖައްސާ މީހުން ދެކެ ވަރަށް ފޫހިވޭ!

3 months ago

މެސީ ދިފާއު ކުރީ ވެސް ރޮނާލްޑޯ! ދެން ސަޕޯޓަރުން ތި ކުރަނީ ކޮން ޒުވާބެއް؟

3 months ago

ބަޔާން، ރެއަލް މެޑްރިޑް އަދި މެންޗެސްޓާ ސިޓީވެސް ދެވަނަ ބުރަށް

3 months ago

ނޭމާގެ ހެޓްރިކާއެކު ޕީއެސްޖީ އަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

3 months ago

ލޯބިވެރިޔާ އެހެން މީހަކާއި ކައިވެނި ކުރަން އުޅުމުން ދަރި ވައްޓާލައިފި

3 months ago

ރެފްރީ ނަސްލީ ގޮތުން ތަފާތު ކުރުމުން ޕީއެސްޖީ ކުޅުންތެރިން ދަނޑުން ފައިބައިފި

3 months ago

މިއީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ކުޅުނު އެންމެ ހަގު ކުޅުންތެރިޔާ، އުމުރަކީ 16 އަހަރު!

3 months ago

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ކަޓައިފި

3 months ago

ރޮނާލްޑޯގެ ދެ ގޯލުން މެސީ އާއި ބާސާ ލަދު ގަންނަވާލައިފި

3 months ago

މެސީ އާއި ރޮނާލްޑޯގެ ކުރިމަތިލުން މިރޭ! މެޗު ބަލަން ތައްޔާރުތަ؟

3 months ago

5 މަހަށް ފަހު ބަލެޓޮލީ ޓީމަކަށް ސޮއިކޮށްފި

3 months ago

ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަން މަޖުބޫރު ވާނެތަ؟ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާގެ ޖަވާބު މިއޮތީ

3 months ago

ޕޮގްބާ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑު ދޫކޮށްލަނީ

3 months ago

“ޗެލްސީއިން ލީގު ނެގުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު"

3 months ago

ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް ފަރުބަދައިގެ އައު އުސްމިން މިއަދު ހާމަ ކުރަނީ

3 months ago

މިއީ 39 އަހަރު ތެރޭ އާސެނަލް އިން އެންމެ ދަށްކޮށް ފަށައިގަތް ސީޒަން

3 months ago

ޔުވެންޓަސްއާ ދެކޮޅަށް ބާސާ ކުޅޭ މެޗުގައި ޑެމްބެލޭ ނުފެނިދާނެ

3 months ago