ޚަބަރު

މާލޭގައި ހިނގި މާރާމާރީއަކާއި ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރައުފާ ރަޝީދު ، ދެން އޮންލައިން

މާލޭގައި ހިނގި މާރާމާރީއަކާއި ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

Ads by MWSC

މި މާރާމާރީ ހިނގާފައިވަނީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައެެވެ. މީސް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި މާރާމާރީ ހިނގީ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ތިން މީހުންގެ މެދުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގި މަންޒަރު އެ ވީޑިއޯއިން ފެނެއެެވެ. ފުލުހުންނަށް އެ ސަރަހައްދަށް ދެވުނު އިރު މާރާމާރީ ހިންގި ތިން މީހުން ވެސް ވަނީ އެތަން ދޫކޮށް ގޮސްފައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު ޝިފާން މިއަދު ވިދާޅުވީ އެ މާރާމާރީ ތަޙްގީގު ކުރުމަށް، މިކަމުގައި ޝާމިލްވިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ދެމީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ މަޢުލޫމާތެއް ހިއްސާކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. މިކަމުގައި ބައިވެރިވާ އެހެނިހެން ފަރާތްތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ޝިފާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަމުންދާއިރު ދާދި ފަހުން ވަނީ ކުލަ ހެދުމުގައި ތިބި ދެ ފުލުހަކަށް ވަޅިން ބިރުދައްކައި މާރާމާރީ ހިންގި މައްސަލައެއްގައި ވެސް ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

Ads by Ooredoo

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!