ޚަބަރު

ފުލުހުން ވަނުމުން ބަނގުރާ ފުޅިތައް މަގުމައްޗަށް އުކާލައިފި

ކޯޓު އަމުރަކާ އެކު، މާލޭގެ ގެއެއް ފާސްކުރަން ފުލުހުން މިރޭ ވަނުމާ އެކު، އެ ގޭގެ ބެލްކަނިން މަގުމައްޗަށް ބަނގުރާފުޅިތަކެއް އުކާލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މާފަންނުގައި ހުރި އެ ގެ އަށް މިރޭ 7:22 ހާއިރު ފުލުހުން ވަނީ ލިބުނު އިންޓެލް މައުލޫމާތުތަކާ ގުޅިގެން، އެ ގެ ފާސްކުރުމަށާއި އެ ވަގުތު، ބެލްކަނީގައި ހުރި މީހަކު ވަނީ ބަނގުރާ ފުޅިތައް މަގުމައްޗަށް އުކާލާފައި ކަމަށެވެ.

އެ ގެ ބަލައި ފާސްކޮށް، މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެހިތަކާ އެކު ހަތަރު ފިރިހެނަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. އަދި ދެ ދަޅު ބަނގުރަލާއި ބަނގުރާ ފުޅިއަކާއި މަސްތުވާތަކެތި އަޅާފައި ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭ ދެ ތެޔޮ ޕީސްގެ އިތުރުން ފަސް ރަބަރު ޕެކެޓު ފެނުނު ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ.

މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ހަތަރު ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކުރިއިރު ފުލުހުން ވަނީ އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފަ އެވެ. މި އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، ޝައްކު ކުރެވޭ ތަންތަން ފާސްކޮށް، ޝައްކު ކުރެވޭ މީހުންނާ ސުވާލުކޮށް އަދި މަގުމަތީގައި ޓްރެފިކް ބެލެހެއްޓުން ކުރިއަށް ވުރެ ވަނީ ވަރުގަދަ ކޮށްފަ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!