ޚަބަރު

ސްކޫލްތަކާއި ކޮލެޖުތައް ހުޅުވުން އިތުރު 1 ހަފްތާއަށް ފަސްކޮށްފި

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކާއި ތައުލީމު ދޭ ހުރިހާ މަރުކަޒުތަކެއް އިތުރު އެއް ހަފްތާއަށް ބަންދުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވަނީ މިކަން މިއަދު އިއުލާނު ކޮށްދެއްވާފައެވެ.

މިއަދު ބޭއްވި ހާއްސަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ސަރުކާރުން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެގޮތުން ކުރިއަށްއޮތް ހަފްތާގައިވެސް ސަރުކާރާއި ސްކޫލުތަކާއި ތައުލީމު ދޭ ހުރިހާ މަރުކަޒުތަކެއް ބަންދުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބީއެމްއެލް އިން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތައް ދެއްކުން 6 މަހަށް ލަސްކޮށްފައިވާއިރު މަތީ ތައުލީމް ހާސިލުކުރުމަށް ކުދިންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުތައް ދެއްކުން ވެސް ވަނީ 6 މަސް ދުވަހަށް ލަސްކޮށްދީފައެވެ

ދިވެހި ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް 19 13 ބިދޭސީއަކަށް ޖެހުނު އިރު، މިހާރު ވަނީ އެތަނުން 8 މީހަކު ރަނގަޅުވެފައެވެ. މިހާރު ފަރުވާ ދެމުން ދަނީ 5 މީހަކަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!