ޚަބަރު

ފަތުރުވެރިޔަކު އޮޔާ ދަނިކޮށް ސަލާމަތްކޮށްފި

ވ.ފެލިދޫގައި ފަތުރުވެރިޔަކު އޮޔާ ދަނިކޮށް ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިއަދު ހެނދުނު 11:40 ހާއިރު ފެލިދޫގައި އިޓަލީ ފަތުރުވެރިއަކު ރޮމުން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް އައިސް އޭނާގެ ފިރިމީހާ އޮޔާދާ ކަމަށް ބުނެ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެއާއެކު ފެލިދޫ ފުލުހުން މޫދަށް އެރި އޮޔާދާ ފަތުރުވެރިއާ ސަލާމަތްކޮށް އެއްގަމާ ހަމައަށް ގެނެސްދީފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އޭނާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!