ޚަބަރު

ފުވައްމުލަކުގެ އޮޕަރޭޝަންގައި 23 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ފުލުހުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަނުގެ ތެރެއިން ބަނގުރާ ހޯދައި، އެކި މައްސަލަތަކުގައި 23 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އިއްޔެ ހެނދުނުން ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ އޮޕަރޭޝަނުގެ ތެރެއިން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ފަސް ގެއެއް ބަލައިފާސްކޮށް، ހަތަރު ގެއެއްގައި ރާ ކައްކަން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުއްޓާ ހޯދާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހަތަރު ގެެއިން މަސްތުގެ ހާލުގައި ތިބި ކަމަށް ބެލެވޭ ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު ކައްކާފައި ހުރި ރަލުގެ 500 އެމްއެލްގެ 14 ފުޅި ހޯދާފައިވާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މީގެއިތުރުން ރަށު ތެރޭގެ އާންމު މަސްލަހަތު ނަގާލަން އުޅުމާއި އަދި މަސްތުގެ ހާލުގައި ތިބި ކަމަށް ބެލެވިގެން ޖުމްލަ 18 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ފުވައްމުލަކުގެ ތިން ދާއިރާއަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުރެވުނު މަސައްކަތުން ފުވައްމުލަކުގެ އާންމު ހާލަތު ރަނގަޅު ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!