ޚަބަރު

ކޮވިޑް-19: އިތުރު ދެ މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅު ވެއްޖެ

ދެން އެމްވީ

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު އިތުރު ދެ މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅު ވެއްޖެއެވެ.

މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޑޮކްޓަރު ޑރ.މޫސާ މުރާދު ވިދާޅުވީ 13 މީހުން ރަނގަޅުވުމާއެކު މިހާރު ފަރުވާދެމުންދަނީ ފަހުން ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސިވި ދެ ދިވެހިން އެކަނިކަމަށެވެ.

ޑރ. މުރާދު ވިދާޅުވީ ފައްސި ވެގެން ފަރުވާދެމުންދާ ދެ ދިވެހިންގެވެސް ޙާލު ރަނގަޅުކަމަށެވެ.

މިހާތަނަށް ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވިވި މީހުން ދޫކުރަމުންދާނީ 30 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީނު ކުރުމަށް ފަހު ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން ބަލި ބޮޑުވި މީހުން ދޫކުރާނީ ބަލީގައި ބަލާނެ އެންމެ ދިގުމުއްދަތަކަށް ބެލުމަށްފަހު ކަމަށްވެސް ޑރ.މުރާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!