ޚަބަރު

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ސްޓިއަރިން ކޮމެޓީއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ޢާއިޝަތު ނުޒުހާ

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ހިމެނޭ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އަލަށް އެކުލަވާލި ރަށް ރަށުގެ ސްޓިއަރިން ކޮމެޓީއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އެ ކޯލިޝަނުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މި ކޮމިޓީގެ އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެ ޕާޓީ އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެ ކޯލިޝަނަށް ތާއީދު ކުރާ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ސްޓިއަރިން ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ މީހުން ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވެސް އެކުލަވާލާފައިވާ ވަގުތީ ކޮމިޓީންނާއި ޕީޕީއެމްގެ މައި އޮފީހުން އަދި ވެބްސައިޓުން ފޯމް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީހަކީ މި މަހުގެ 30 އެވެ.

މިހާރު ހުޅުވާލާފައިވާ ސްޓިއަރިން ކޮމިޓީގެ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލެވޭ މަގާތަކަކީ އެ ކޮމިޓީގެ އާންމު މެންބަރު ކަމާއި ޒުވާން މެމްބަރު ކަމާއި އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށެވެ. އދި ޒުވާން މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ އުމުރުން 35 އަހަރު ނުވާ އެ ކޯލިޝާނުގެ މެމްބަރުންނަށް ކަމަށް ވެސް ކޯލިޝަންގެ އިއުލާންގައި ހާމަކޮށްފައި ވެއެވެ.

މި އިންތިހާބުގައި ކޮމިޓި އެކުލެވިގެންދާނީ ރަށްރަށުގެ އާބާދީ އަށް ބަލައިގެން ފަސް މެމްބަރުންނާއި 11 މެމްބަރުންނާއި ހަމަޔަށް ކަމަށް ކޯލިޝަނުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އަދި މި ކޮމިޓީގެ ރައީސަކު ހޮވާނީ އިންތިހާބުވި މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ނަގާ ވޯޓަކުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!