ޢާއިޝަތު ނުޒުހާ

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަޕޯޓަރުންނާއިމެދު ފުލުހުން އަމަލުކުރި ގޮތް ފުލުހުން ބަލަންފަށައިފި

51 mins ago

ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަކީ ރަންރިއްސާއި ޖަވާހިރާއި، މުދަލުން އަގުކުރެވޭނެ އެއްޗެއް ނޫން - ރައީސް

1 day ago

ސިފައިންގެ 66 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީން ކޯހުގެ ބައިވެރިން ހުވާކޮށްފި

1 day ago

ރައީސް ސޯލިހު ޅ.އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި

1 day ago

ކުކުޅު ފިހާރަ އަހަރު ނިންމާ ޕްރޮމޯޝަން: މި ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި

1 day ago

ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނުގެ ގޮތުގައި 554 މިލިއަން ރުފިޔާ

1 day ago

އަންހެނުންނަށް ލިބޭ އަނިޔާތަކަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމުގައި ސަރުކާރުގެ ހަމަހަމަކަމެއް ނެތް: އިދިކޮޅު

1 day ago

އަލީ ވަހީދުގެ ދިފާއުގައި ނަޝީދު: "އަލީ ވަހީދުގެ ބަޔާންތައް ބަލައިފިން، އަޅުގަނޑު މި ހުންނަނީ އަޖައިބުވެފައި"

3 days ago

ރަޝިއާގެ ވެކްސިން ރައީސް ޕުޓިން ނުޖައްސަވާނެ

3 days ago

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން ކުރި ހަރަދުތައް 2.6 ބިލިއަނަށް

3 days ago

މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓުތައް ކެންސަލެއް ނުވޭ

3 days ago

"ޤުރުއާން އަޑުއިވުމުން ޝައިތާނާއަށް އުނދަގޫވާނެ"

3 days ago

މާލޭ ފަޅު ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ

3 days ago

މަޖިލީހުގައި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކާއި މާނަ ނުކިޔުމަށް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި

4 days ago

އަދަބު ލުއި ކުރާގޮތަށް 32 ދައުވާއަށް ޒިޔަތު އިއުތިރާފުވެއްޖެ

4 days ago

އިމްރާންގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ވެއްދުމުގެ ފަހަތުގައި އޮތީ ސަލަފު ޖަމްއިއްޔާ: ދޮންބިލެތް

4 days ago

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށައެޅީ ދެއަހަރުގެ ކާމިޔާބީތައް ފުރޮޅާލަން: އިމްރާން

4 days ago

ބަލި ހުއްޓަސް ފްލޫ ކްލިނިކަށް ނުދާތީ ކަންބޮޑުވުން

5 days ago