ޚަބަރު

ފީނަން ގޮސް އުޅުނު މަކުނުދޫ މީހެއްގެ ހާލު ދެރަވެ އެނދުމަތި ކޮށްފި

ހދ. މަކުނުދޫ މީހެއް ފީނަން ފައިބާ އުޅެނިކޮށް ހާލުދެރަވެ އެނދުމަތި ކޮށްފިއެވެ.

މިމީހާ ފީނަން ފައިބާ އުޅުނީ ރ.އަލިފުށި ކައިރިއަށެވެ. ދެން އަށް މައުލޫމާތު ލިބިގައިވާ ގޮތުގައި މި މީހާ ފުރަތަމަ ގެންގޮސްފައި ވަނީ އަލިފުށި ސިއްޙީ މަރުކަޒަށެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން އުނގޫފާރަށް ގެންގޮސް އުނގޫފާރު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން ގެންދާއިރު، މިހަރު އޭނަގެ ހާލު ކުރިއަށް ވުރެ ރަނގަޅު ކަމަށް ދެން އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި މިމީހާއާއެކު އިތުރު 3 މީހަކު މިވަގުތު އުނގޫފާރުގައި އެބަތިބި ކަމަށާއި، 3 މީހުންގެ ހާލު ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް ދެންއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައި ވެއެވެ.

މިހާރު އެމީހާއަށް ފަރުވާ ދެމުން ގެންދަނީ އުނގޫފާރު ހޮސްޕިޓަލުގެ އަވަސް ފަރުވާދޭ ކޮޓަރީގައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!