ޚަބަރު

އެމްޑީޕީ އުތުރު މާހަސިންތާ މިފަހަރު ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި


ސަރުކާރު ހިންގާ މައިޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ އުތުރު މަހާސިންތާ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީން ބުނީ މި މަހާސިންތާ އޮންނާނީ މި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު އެމްޑީޕީން ތިލަދުންމައްޗަށް ކުރާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން ކަމަށާއި މި ދަތުރުގައި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީން ބުނީ މި ދަތުރުގައި ތިލަދުންމަތީގައި ރަށްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީން ވަނީ މި ދަތުރުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ އެޕާޓީގެ އާއްމު މެންބަރުންނަށް ވެސް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފައެވެ. އެގޮތުން ޖުމްލަ 300 މެންބަރުންނަށް ޖާގަ ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު ޖާގަ ދޫކުރާނީ 100 ރުފިޔާއަށް ކަމަށްވެސް އެމްޑީޕީން ބުނެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!