ޚަބަރު

ތިނަދޫ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ޢާއިޝަތު ނުޒުހާ

ގދ.ތިނަދޫގައި ގާއިމްކުރާ ކޮވިޑް-19 ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް ކޮށް ނިންމާލައިފިއެވެ.

މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓު އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގް ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ތިނަދޫ ކޮވިޑް-19 ފެސިލިޓީ ގާއިމް ކުރުމުގެ ދަށުން އެރަށުގައި އިމާރާތް ކުރި އެމަރޖެންސީ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

20 ދުވަހުން ނިންމާލި ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް މިހާރު، ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ އާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމުގައި ވެސް އެމްޓީސީސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ތިނަދޫގައި ގާއިމްކޮށްފައި ވަނީ 22 އެނދުގެ ފެސިލިޓީއެކެވެ.

އިންޓެންސިވް ކެއާ ޔުނިޓެއް ގާއިމްކޮށްފައިވާ މި ފެސިލިޓީ ހަދަން ފަށާފައި ވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 25 ދުވަހުއެވެ.

ތިނަދޫގައި ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ނިންމީ އެ ރަށުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކު، ގއ. ވިލިނގިލީގައި ހުންނަ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް ގެންދިޔުމުން ރަށަށް ނޭރުވުމުންނެވެ. އެ ރަށުގެ ބަޔަކު ދެކޮޅު ހެދުމާ ގުޅިގެން އެންމެ ފަހުން އެ މީހާއަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ސީޕްލޭންއެއްގައި ގެނައީ މާލެއަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!