ކުޅިވަރު

ރޮނާލްޑޯގެ ކްލަބް ޔުވެންޓަސްގެ ތަރި ޕައުލޯ 4 ވަނަ ފަހަރަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް

ދެން އެމްވީ

މީގެ ހަ ހަފްތާކުރިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ފަރުވާ ކުރަމުންދާ ޔުވެންޓަސް ގެ ތަރި ޕައުލޯ ޑިބާލާ 4 ވަނަ ފަހަރު ޓެސްޓުކުރުމުންވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މީގެ ދުވަސް ކޮޅެއް މި ބައްޔާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ޕައުލޯ ބުނީ ނޭވާލަން ވަރަށް އުނދަގޫ ވިކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ޕައުލޯ އަދި އެކުގައި މި ވައިރަސް ޖެހުނު ލޯބިވެރިޔާގެ ފަރާތުންވެސް ބަލީގެ އެއްވެސް ޢަލާމާތެއް ފެންނަންނެތް ކަމަށް، 26 އަހަރުގެ ފޯވަރޑް ހާމަ ކުރިއެވެ.

މި ދެމީހުން ބައްޔަށް ޓެސްޓް ކުރެވުނީ ވަރަށް ބޮޑެތި އަލާމަތްތައް ފެނުމުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އަވަހަށް ވަރުބަލިވުމާއި، ނޭވާ ކުރުވުން ހިމެނެއެވެ. މި ސަބަބުތަކާއި ހެދި ޕްރެކްޓިސް ނުކުރެވީ ހިސާބަށް ދިއުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރީ ކްލަބް ގެ ފަރާތުންނެވެ. އޭގެ ފަހުން ކެއްސުމާ އެކު އަބަދު ހަށިގަނޑު ހުންނަނީ ފިނިވެފައެވެ. ޕައުލޯއަށް މިބަލިޖެހިފައިވަނީ މޭ 4 ގައި ޓީމުގެ ޕްރެކްޓިސްތައް ފަށަން ތައްޔާރުވެފައވަނިކޮށެވެ.

ޕައުލޯ އަކީ ޔުވެންޓަސް އިން މި ބަލި ޖެހުނު 3 މީހުންގެ ތެރެއިން އެކެކެވެ. އަނެއް ދެ ކުޅުންތެރިންކަމަށްވާ ޑެނިއަލް ރުގާނީ އަދި ބްލޭޒް މަޓޫޑާ އެވެ. މިދެމީހުންވަނީ ދެފަހަރަށް ޓެސްޓް ހަދާ ނެގަޓިވް ވުމުން މިހާރު ބަލިން އެއްކޮށް ރަގަޅު ވެފަކަމަށް ނިންމާފައެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު މި މީހުންތިބީ އެކަހެރި ކޮށްފައެއްވެސް ނޫނެނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!