ކުޅިވަރު

ރެސިޕީ: ބްރެޑް ފިއްޒާ

ދެން އެމްވީ

ބޭނުންވާ ތަކެތި

2 ފޮތި ޕާން

2 ސަމްސާ ސޯސް

ފިޔާ، ޓޮމާޓޯ، ކެޕްސިކަމް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)

1 ސަމުސާ އަސޭމިރުސް

½ ދަޅުމަސް

ގާނާފައިހުރި މޮޒަރެއްލާ ޗީޒް

ލޮނު

ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް

ޕާނުގައި ސޯސް ހާކާށެވެ. އެއަށްފަހު ފިޔާ، ޓޮމާޓޯ، ކެޕްސިކަމް، މަސް އަދި ލޮނާ އެއްކޮށް ރަނގަޅަށް މޮޑެލުމަށްފަހު ޕާނުގެ މަތީގައި އަތުރާލާށެވެ. އޭގެ މައްޗަށް ޗީޒް އެޅުމަށްފަހު ޗީޒްކޮޅު މެލްޓްވަންދެން އަވަނުން ފިހެލާށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!