ޚަބަރު

ޖާބިރު ދަތުރު ކުރަމުންދިޔަ ދޯންޏެއް ލ. ހުޅިމެންދޫ ފަރަށް އަރައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ ދޯންޏެއް ލ. ހުޅިމެންދޫ ފަރަށް އަރައިފިއެވެ.

މި ދޯނީގައި ޖާބިރު ހުންނެވި ކަން "ދެން" އަށް ވަނީ ކަށަވަރުވެފައެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން މިހާރު ދަނީ މި ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!