ޚަބަރު

އިތުރު 11 މީހުން ފައްސިވެ، ފައްސި ވި މީހުންގެ އަދަދު 1031 އަށް

އިތުރު 11 މީހުން ކޮވިޑް19 އަށް ފައްސިވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ، އެޗްޕީއޭ، އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިރޭ ފައްސިވެފައިވަނީ ބަނގްލަދޭޝް ތިން މީހުންނާއި 8 ދިވެހިން ކަމަށެވެ. މިއާއެކު ކޮވިޑް ޖެހިގެން ރާއްޖެއިން ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 1031 އަށް އަރައެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ..

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!