ޚަބަރު

އިތުރު 7 މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން އިތުރު 7 މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ދާދި ދެންމެއަކު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިރޭ 09:30 އާ ހަމައަށް ރާއްޖެއިން އިތުރު 7 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 5 ދިވެހިންނާއި 2 ބިދޭސީންނެވެ. ބިދޭސީންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ބަންގްލަދޭޝް މީހަކާއި އިންޑިއާ މީހެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެސް މިރޭ ވަނީ އިތުރު 5 ބިދޭސީން ކޮވިޑް19 އަށް ފައްސިވެފައެވެ.

އެއާއެކު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދުވަނީ ޖުމްލަ 1090 އަށް އަރާފައެވެ.

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން 59 މީހަކަށް ވަނީ ބަލިން ޝިފާ ލިބިފައެވެ. އަދި މި ބަލީގައި 4 މީހަކު ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!