ޚަބަރު

ހިޔާ ފްލެޓު ސަރަހައްދުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ރައުފާ ރަޝީދު

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހުރި ބިދޭސީންގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކެއްގައި އަލިފާން ރޯވެގެން ސިފައިން ހަރަކަތްތެރިވާން ފަށައިފި އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ 7،000 ހިޔާ ފްލެޓު ސަރަހައްދުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކެއްގައި އަލިފާން ރޯވެގެން މިއަދު ހެނދުނު ރިޕޯޓު ކޮށްގެން ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިޔު ސާވިސްއިން ހަރަކާތްތެރި ވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާގެ ރިޕޯޓް ލިބިފައިވަނީ މިއަދު 11:08 ހާއިރު ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވީ ކަރަންޓު ޝޯޓުވެގެންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!