މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް)

ސަފާރީއެއް ފަރަށް އަރައިފި

4 days ago

އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުގައި އަސްކަރީ ތަމްރީނެއް ހިންގާތީ، ކަނޑު ދަތުރު ކުރާއިރު ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

6 days ago

ހޯރަފުށީ ކައިރިން ކިނބުލެއް ފެނިއްޖެ

6 days ago

އެން ހިފަން ނުކުމެ އުޅުނު ދޯންޏެއް ފަރަށް އަރައިފި

1 week ago

ފަރަށް އެރި ދޯނި ފުންކޮށްފި

1 week ago

ހަ މީހުންނާއެކުގައި ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ ދޯންޏެއް ފަރަށް އަރައިފި

2 weeks ago

ނީލަން ފިހާރައިގައި ރޯވުން: އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިއްޖެ

3 weeks ago
Breaking News

ކަނޑުހުޅުދޫން ފުރައިގެން ދިޔަ ލޯންޗެއް ދެފަޅިވެ، ބަޔަކު ކަނޑުވެއްޖެ

3 weeks ago

މާލެ ފަޅުތެރެއަށް 1000 ލީޓަރުގެ ތެޔޮ އެޅިފައިވޭ: އެމްއެންޑީއެފް

4 weeks ago

މާލެ ފަޅުތެރެއަށް އެޅިފައިވާ ކަޅުތެޔޮ ސާފްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

4 weeks ago

މުގުރުބުރިއާއި ޝީލްޑާއެކު ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

1 month ago

އުޅަނދުފަހަރު ޗެކް ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި

1 month ago

މާލެ ކައިރިން ދޯންޏެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިފި

1 month ago

ހަތަރު މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ދޯންޏެއް އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ

2 months ago

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ އަސަރު ކުރި ފަރާތްތަކަށް ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަޖައްސައިދެއްވައިފި

2 months ago

ހެންވޭރު ގެއެއްގައި ރޯވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

2 months ago

އަތުލައިގަތް ލަންކާގެ މަސްބޯޓްތައް މާލެ އަށް

2 months ago

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ލަންކާ ބޯޓުތަކެއް ހިފަހައްޓައިފި

2 months ago