ޚަބަރު

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖެއިން މިއަދު 7ވަނަ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ޢާލިމް އަބްދުއްލަތީފް

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މިއަދު ރާއްޖެއިން ހަތްވަނަ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ކޮވިޑް ޖެހިގެން އެންމެ ފަހުން ނިޔާވީ ބިދޭސީއެެކެވެ. މިއީ މިއަދު ރާއްޖެއިން ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުތެރޭގައި ނިޔާވި ދެވަނަ ބިދޭސީ މީހާއެވެ. އއ. ރަސްދޫގައި ހުރި އިންޑިއާގެ ފަތުރުވެރިއަކު ވެސް މިއަދު ވަނީ ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ނިޔާވެފައެވެ.

މާތް ﷲ އެމައްޔިތާގެ ފުރާނައަށް ހެޔޮ ރަޙްމަތް ލައްވަވައި، ފާފަ ފުއްސަވައި ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތް މިންވަރު ކޮށްދެއްވާށިއެވެ. އާމީން! އަދި މި ހިތްދަތި ވަގުތުގައި ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށިއެވެ. އާމީން!

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُون

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!