ޢާލިމް އަބްދުއްލަތީފް

ޢާލިމް އަބްދުއްލަތީފް

Breaking News

މިއަދު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވީ 131 މީހުން

4 hours ago

ރަނަޓޯލިއާ މެރެތަންއިން ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓް ، މޯޑް އެއްވަނަ ހޯދައިފި ، މަރުޙަބާ!

8 hours ago

ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީއަށް އިތުރު ސިޔާސީ ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކޮށްފި

8 hours ago

ދުވަހަކުވެސް ވަކި ނުވާނެ ކަމަށް ބުނެ ވައުދާއި އަހުދު ކުރި ލޯބިވެރިޔާ މިއަދު ކޮބާ؟

9 hours ago

ޒަންޑަ ހަނާރާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2021: ވަރުގަދަ ބްލޯ ކިންގު ބަލިކޮށް ކޭންކޭން އިން މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލައިފި

1 day ago

ޒަންޑަ ހަނާރާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2021: ފައިނަލުގައި ކޭންކޭން އާއި ބްލޯ ކިންގުގެ ގަދަހިފުން މިރޭ

1 day ago

ސޯމާލިއާގައި ކާރެއް ގޮވާ 20 މީހުން މަރުވެއްޖެ

1 day ago

ވެކްސިން ނުޖަހާ މީހުންނަށް ބޭރުގައި ނޫޅެވޭ ގޮތް ހަދަން ގޮވާލައިފި

1 day ago

ޒަންޑަ ހަނާރާ ފުޓްސަލްކަޕް 2021: ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގެ މެޗްތައް ނިމި، ސެމީ ފައިނަލްގެ ފޯރިގަދަ މެޗުތައް މިއަދު ފަށަނީ

1 day ago

މަސައްކަތްތަކަށް މަގުތައް ބަންދުކުރުން: ބަންދު ކުރަނީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ވަގުތުގައިތަ؟

2 days ago

އިޔާޟަކީ ލާދީނީ ވެރިން އެންމެ ޖެހިލުންވާ ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ، އެބޭފުޅާ ދެއްވާ ރައްދަށް ކެތް ނުކުރެވެނީ: ޝެއިހް އިލްޔާސް

2 days ago

ރަނަޓޯލިއާ މެރެތަންއަށް މޯޑު ތުރުކީގައި

2 days ago

ޖިންސީ ގޯނާގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހުންގެ ދިފާއުގައި ވާހަކަ ދެއްކުން: ދަމަކުން ބަޑިއެއް ޖަހާ އުސޫލުން ހިނގާ ކަމެއްބާ؟

2 days ago

އެމްޑީޕީގެ ވަކަރުގޭ މީހުން ދައްކާ ބިރަކުން ފަހަތަކަށް ނުޖެއްސޭނެ: ޝެއިޚް ޒައިދު

2 days ago

މޯލްޑިވިއަންގެ ސީޕްލޭން ޕައިލެޓުން ހަޅުތާލަށް، އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް އެބަދޭ!

2 days ago

ސުނާމީގައި ގެއްލުނު މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު އެތައް އަހަރެއް ފަހުން ފެނިއްޖެ

2 days ago

ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތައް ފެތުރުމަކީ ފިތުނައިގެ ހުޅު ރޯކުރުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭ އެންމެ ބާރުގަދަ ވަސީލަތް: ހުތުބާ

3 days ago

ތުރުކީގެ އަސްކަރީ ހެލިކޮޕްޓަރެއް ވެއްޓި 11 މީހުން މަރުވެއްޖެ

3 days ago