ޢާލިމް އަބްދުއްލަތީފް

ޢާލިމް އަބްދުއްލަތީފް

ގެެވެށި އަނިޔާގެ ސަބަބުން މުޖުތަމައުގެ އަފްރާދުންގެ މެދުގައި އަރާރުންތައް އުފެދި އާއިލާތައް ރޫޅިގެންދޭ : ޚުތުބާ

47 seconds ago

ކައިވެންޏަށް 11 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރަން އަންހެނުންނަށް ދިން ތަފާތު ހަދިޔާ، މާނަ އޮޅުވާލީ މުޖުތަމައުން!

15 hours ago

ސުކޫލް ދައުރުގައި އެންމެ އެކުގައި އުޅުނު އެކުވެރިން މިއަދު ކޮބާ؟

18 hours ago

އުފާވެރިކަން ހޯދުމަށްޓަކައި ނުދަންނަ މީހުންނާ ވާހަކަ ދެއްކުން މުހިންމު: ދިރާސާ

2 days ago

ދުނިޔެ ދުށް އެންމެ މޮޅު އެއް ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ މެރެޑޯނާ މަރުވެއްޖެ

2 days ago

8 ގަޑިއިރުގެ ފުރިހަމަ ނިންޖަކަށް ފަހުވެސް މާ ބޮޑަށް ވަރުބަލިވަނީތަ؟ މިއޮތީ ސަބަބު

2 days ago

މާލެހިޔާ ފުރަގަހުގައި ހުންނަ ފްލޫ ކްލިނިކްގެ ހިދުމަތް މެދުކަނޑާލަނީ

2 days ago

ބަނގުރާ ގެންގުޅުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރަން މީހަކު ހޯދަނީ

2 days ago

ކިތަންމެ ވަރަކަށް ކެޔަސް ފަލަ ނުވަނީތަ؟ ސަބަބަކީ މިއީ ކަމަށް ވެދާނެ!

3 days ago

ކޮވިޑް-19: ބަލީގެ ވޭން އިތުރަށް ތަހައްމަލު ކުރުމަށްވުރެ މަރުވުން މާ ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށްބުނެ ޑޮކްޓަރަކު ބަލި 2 މީހުން މަރާލައިފި

3 days ago

އާޒިމްގެ ނުސީދާ ބަހުގެ ހަމަލާ ފައްޔާޒަށް: ވިދާޅުވީ ކުރި ވައްކަން އެނގޭކަމަށް!

3 days ago

ހިނި ހޮރެއްގައި ރޯކޮށްލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ގައިގައި އަލިފާން ރޯވެ އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ

3 days ago

ޝާހިދު ކަޕޫރުގެ މި ފޮޓޯ ފެނި ގިނަ އަންހެން ކުދިން ބޭނުންވީ އޭނާއާ އެކު ދުއްވާލަން ދާން

4 days ago

މީސްމީޑިއާގައި މީހުންގެ މަރުގެ ހަބަރު ހިއްސާ ކުރުން: މަރުވި މީހާގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުން މުހިންމު!

4 days ago

ގޮނޑުދޮށުން ގެއްލުނު ވޮލެޓް ފެނުނީ 26 އަހަރު ފަހުން ހަމަ އެ ގޮނޑުދޮށުން!

4 days ago

އޭއެފްސީ ބްރެކެޓް ޗެލެންޖު: ފައިނަލުގެ ވޯޓުލުން ބުދަ ދުވަހު ހުޅުވާލަނީ، ދަގަނޑޭ އަށް ވޯޓު ދޭން ތައްޔާރު ތަ؟

4 days ago

ހަގީގީ ހާދިސާ: ލޯބިވެރިޔާ ބޭވަފާތެރިވީ ސަބަބު އެނގުނީ އޭނާގެ ޖަނާޒާގައި!

5 days ago

މިއަދަކީ ޝިފާގެ އުފަންދުވަސް: ކިޔައިދިނީ ބެލުންތެރިންނަށް ނޭނގޭ އެތައް ވާހަކަ ތަކެއް!

5 days ago