ރާއްޖޭ ކުޅިވަރު ކުޅިވަރު

އޭ.އެފް.ސީ ކަޕް 2022: މާޒިޔާގެ ފުރަތަމަ މެޗު މިރޭ ވަރުގަދަ ބަޝަންދުރާއާ ދެކޮޅަށް!

އިބްރާހިމް ރަފްހާން ، ދެން އޮންލައިން
ފޮޓޯ: މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަން

އޭ.އެފް.ސީ ކަޕް 2022ގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލް ކުރާ މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަންއިން އެ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިރޭ ބަނގްލަދޭޝްގެ ޗެމްޕިއަން ބަޝުންދުރާ ކިންގްސްއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނެއެވެ.

Ads by STELCO

ދިވެހި ފުޓުބޯޅައިގައި ނިއުރޭޑިއެންޓު ސްޕޯޓްސް ކުލަބާ އެކު ފުރިހަމަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދި އޮސްކާ ބުރުޒޮންގެ ކޯޗުކަމުގެ ދަށުން ކުޅެމުން އަންނަ ބަޝުންދުރާ ކިންގްސްއާއި މާޒިޔާ ބައްދަލު ކުރާ މެޗު އޮންނާނީ މިރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 20:00ގައި އިންޑިޔާގެ ކަލްކަތާގެ ސޯލްޓް ލޭކް ސްޓޭޑިއަމްގައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭ.އެފް.ސީ ކަޕްގައި ވެސް މި ދެ ޓީމު ރާއްޖޭގައި ބައްދަލުކުރި އިރު އެ މެޗު 2-0އިން ކާމިޔާބުކުރީ ބަޝުންދުރާ ކިންގްސްއެވެ.

މިއަހަރުގެ އޭ.އެފް.ސީ ކަޕްގެ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގުރޫޕުގައި ހިމެނެނީ މާޒިޔާއާއި ބަޝުންދުރާ ކިންގްސްގެ އިތުރުން އިންޑިޔާ އައި ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ގޯކުލަމް ކެރަލާ އަދި ސުޕަ ލީގުގެ ޓީމެއްކަމަށްވާ އޭޓީކޭ މޯހަން ބަގާންްއެވެ.

މާޒިޔާއަކީ މިހާރު ހިނގަމުންދާ ދިވެހި ލީގުގައި ވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ ޓީމެވެ.

Ads by HDC

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!